Workflow Management

Met kennis van de inhoudelijke processen rondom kohieroplegging en ruime ervaring met de technische systemen, zorgen wij voor een gestroomlijnd beheer.

Tijdswinst en minder werkdruk

Met onze ondersteuning Workflow Management of werkstroombeheer helpen wij belastingorganisaties met het efficiënter coördineren en optimaliseren van taken, activiteiten en processen. Wij begeleiden uw afdeling met het ontwerpen van de workflow, in de feitelijke uitvoering en met het bewaken en beheersen van werkstromen. Dat doen we door onze ervaring met de inhoudelijke business te koppelen aan onze technische kennis van de systemen. Hierdoor creëren we een meer gestructureerde en systematische werkwijze die tijd oplevert en werkdruk verlaagt.

Uw processen op de rails

  • Gestroomlijnd: Door gericht aan de slag te gaan met jullie werkstroombeheer brengen wij aanvullende kennis en nieuwe inzichten over de processen en de verbetermogelijkheden. Dit leidt tot betere stroomlijning en helderheid over de taakverdeling. Die duidelijkheid geeft een betere gebruikservaring voor de medewerkers.
  • Gebruiksgemak: Dit begint bij het vooraf goed uitdenken van het proces, zodat irritaties door herstelwerkzaamheden achteraf worden voorkomen. Handmatige, aanvullende en repeterende handelingen vertragen en zorgen voor verstorend meerwerk. Wij gaan uit van het zo veel mogelijk samenvoegen en automatiseren van losse handelingen tot één vloeiende en overzichtelijke workflow voor de eindgebruiker.
  • Inzicht: Workflow management brengt in kaart welke werkzaamheden binnen een proces plaatsvinden. Door applicatie overstijgend te werk te gaan, kunnen we separate datastromen en processen op een logische manier aan elkaar koppelen. Dat geeft meer inzicht in essentiële informatie voor een gestroomlijnde bedrijfsvoering.

Alle overbodige stappen er tussen uit

Meer grip op kosten en tijdsbesteding begint met het verwijderen van onnodige werkzaamheden in de workflow. Het automatiseren of anders inrichten van bijvoorbeeld een repeterende handeling van slechts 10 minuten per proces, kan oplopen tot een tijdswinst van 1,5 tot 2 uur per medewerker per dag. Of dat nu gaat over invordering, aanslagoplegging, het afhandelen werkvoorraden. Elke kleine verbeterslag is een grote impact op hoe soepel de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.

Workflow management implementeren

Ruimte creëren

De eerste stap is ruimte creëren door acute overdruk weg te nemen. Bijvoorbeeld met onze bestaande software-oplossingen.

Data-kwaliteit

Data die niet op orde is zorgt voor terugkerende werkzaamheden. Door systemen en data-stromen goed te koppelen verbetert de input.

Totaal-aanpak

We kijken niet alleen naar de proces tot aan de kohieroplegging, maar ook naar de stappen en werkzaamheden daarna en zorgen zo voor optimale opvolging.

Maximale benutting van capaciteit

Elk deelproces van subjecten-, objectenbeheer/WOZ administratie tot heffen en innen bestaat uit een serie complexe handelingen – voor elke organisatie ook net weer even anders ingericht. Voeg daar de verschillende data-koppelingen en mutaties aan toe en de constant veranderende wet en regelgeving. Hoe hou je daar grip op?


Door in elk geval de beschikbare capaciteit zo optimaal mogelijk in te zetten. Met kennis van de business, verstand van de technische systemen en kant en klare softwareoplossingen brengen helpen wij met workflow management uw afdeling vooruit.

Uw proces op orde

De eerste stap richting het op orde brengen van uw processen begint met een vrijblijvende afspraak. Samen met de eigenaar van het proces maken we een inschatting waar de grootste kansen liggen. 

Bekijk ook onze software-oplossingen

DeltaCompliance

Ondersteunt bij organiseren
en uitvoeren van scripts

DeltaWorks

Meer grip op uw
werkvoorraden

DeltaDocs

Efficiënter beheer van uw uitgaande documenten.

Neem contact op