Software Ontwikkeling

DeltaQuest IT Solutions B.V. biedt zowel standaard- als maatwerksoftware. Wij leveren deze software modulair en deze wordt via registratiesleutels en autorisatie aan de gebruikers beschikbaar gesteld. Alle modules hebben dezelfde look en feel.

Technische informatie

DeltaQuest is een stand-alone softwareapplicatie die ontwikkeld is in C-Sharp (C#.) Het maakt gebruik van een Oracle-database en van het Microsoft .NET-Framework dat draait op elke standaard Windowsomgeving. De locatie waar de software geplaatst wordt en hoe deze wordt aangeboden, bepalen we in overleg met medewerkers van uw ict-afdeling.

DeltaQuest-database

Omdat de DeltaQuest-modules ondersteunend zijn aan uw basisapplicatie wordt de DeltaQuest-database geplaatst in een apart schema op de Oracle-database waar ook uw basisapplicatie zich bevindt. Met database-rechten op de verschillende schema’s kunnen de schema’s met elkaar communiceren.

Installatie in delen

De installatie van de DeltaQuest-software bestaat uit twee delen. Als eerste wordt het DeltaQuest-databaseschema geplaatst. Ook de benodigde objecten van niet-aangeschafte modules worden geplaatst om het onderhoud van de database overzichtelijk te houden. Daarna wordt de software-cliënt geïnstalleerd door het plaatsen van de benodigde files op het netwerk.

Mogelijke opties

Alle modules van de software worden geïnstalleerd, maar zijn dan nog niet geactiveerd. Mocht u vervolgens een extra module willen gebruiken, dan is alleen het toevoegen van een registratiesleutel genoeg om de module te activeren.

Autorisatie

Binnen de DeltaQuest-software is het mogelijk om iedere gebruiker andere rechten te geven op de te gebruiken schermen. Zo kunt u beheerders aanmaken die inrichtings- en codetabellen kunnen wijzigen en gebruikers rechten kunnen geven op de schermen die zij nodig hebben voor hun functie.

Meer informatie?

Als u interesse heeft in onze standaard- of maatwerksoftware, dan verzorgen wij graag een demosessie. Neem hiervoor contact met ons op.

Downloaden