Ondersteuning Waternet Amsterdam

Vanaf 25 september biedt Jurgen Hoitzing vanuit DeltaQuest voor minimaal drie maanden ondersteuning bij het beheren van de belastingapplicatie van Waternet, het enige waterbedrijf in Nederland dat de complete waterkringloop verzorgt.

 Met leveringen van drinkwater in Amsterdam en omstreken, en inzet voor sterke dijken en schoon water in het gebied van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, wordt het belang van effectief beheer van belastingapplicaties duidelijk. Deze belastingen dragen bij aan essentiële waterinfrastructuurprojecten en -diensten.

Waternet, namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam, waarborgt zuivering van afvalwater, productie van drinkwater en behoud van oppervlaktewaterkwaliteit. Door samenwerking met DeltaQuest wordt expertise op het gebied van lokale belastingen en complexe ICT-vraagstukken gecombineerd, waardoor efficiëntie en effectiviteit worden gemaximaliseerd voor het welzijn van de gemeenschap en het milieu.