Koppeling UWV

Inzicht in inkomensgegevens ter beoordeling van een relatiebeslag

Inzicht in inkomensgegevens met de maatwerk module koppeling UWV

Ontvang geautomatiseerd de inkomensgegevens vanuit het UWV. In het medewerkersportaal is deze informatie inzichtelijk te raadplegen bij de beoordeling van een relatiebeslag.

Functionaliteiten

  • Flexibel in te richten selectie voor het ophalen van te bevragen personen
  • Aanmaken van vraagbestand ten behoeve van het bevragen van de UWV koppeling
  • Inlezen antwoordbestand met inhoudingsplichtigen
  • Raadplegen beschikbare Inkomsten verhoudingen

Efficiƫntie in het beoordelen van relatiebeslagen

Het systeem selecteert belastingplichtigen op basis van flexibel instelbare criteria om hun gegevens bij het UWV op te vragen. Vervolgens wordt een verzoekbestand gegenereerd met BSN om naar de UWV-koppeling te sturen. Zodra het antwoordbestand is ontvangen, wordt dit ingelezen en netjes opgeslagen in de database. Zo worden de gegevens via het medewerkersportaal duidelijk en gemakkelijk toegankelijk gemaakt. Deze informatie is cruciaal voor het beoordelen van relatiebeslagen.

Meer informatie?

Wij verzorgen graag een demosessie voor u

Neem contact op