Script parameters

Script parameters

 

 

Bij scripts en selecties kan gebruik gemaakt worden van parameter die voor het uitvoeren als user input gevraagd worden.

met de knop  kunnen parameters aan een script/selectie toegevoegd worden.

Velden

Parameter: naam van de parameter welke terugkomt in het script.

Vraag: de vraag zoals deze op het scherm moet worden weergegeven.

Type: wat is het type van de invoer(C)harachter, (N)umber of (D)ate

Verplicht: is het een verplichte parameter (J)a / (N)ee

Default: hier kan eventueel een standaard waarde worden toegevoegd

Control:

  • TV Tekstvak
  • TB Tekstbox
  • DP DataPicker
  • CB ComboBox
  • DG Datagrid

Selectie:
Deze moet gevuld worden bij de ComboBox en Datagrid
Bij ComboBox moeten de eerste twee velden ID en Display heten. Display wordt getoond in het scherm en Id wordt gebruikt in het script.
Voorbeeld: select briefcode id
, briefcode||’ – ‘||onderwerp display
from crsp_briefcode

Bij DataGrid wordt het eerste veld gebruikt als invoer voor het script.
Voorbeeld: select briefcode
, onderwerp
from crsp_briefcode

Actie: is de parameter actief  (J)a / (N)ee

 

Parameter kan in het script geplaastst worden met :

Voorbeeld:  update crsp_correspondentie
set briefcode = ‘:PARAMETER3’
where briefcode in (:PARAMMETER5)
in bovenstaande voorbeeld wordt de waarde van de combobox (parameter3)gebruikt by set en de waarde van de Datagrid(parameter5) bij de voorwaarde.
parameter namen kunnen naar eigeninzicht bepaald worden.