Release notes 20201115

How Can We Help?

Release notes 20201115

DeltaBasis

Algemeen

 • Foutmelding bij afsluiten applicatie opgelost.

Parameters

 • Tekstkleur van de tabel kop aangepast voor betere leesbaarheid.
 • parameter SCRC_ALTCONNECTION verwijderd.
 • Bij aanpassen van parameter wordt nu de historie opgeslagen in dq_parameter_hist. deze is zichtbaar door in het parameter scherm op een parameter te gaan staan en dan op de historie knop boven in het scherm te drukken.
 • parameter dte_debug hernoemd naar dq_debug
 • parameter dte_debuguser hernoemd naar dq_debuguser

Tabellen

 • Tabel dte_debuginfo hernoemd naar dq_debuginfo

DeltaDocs

Onderhoud Tabellen

 • Bij tabellen kan nu ook gebruik worden gemaakt van de koppelvelden :OBJECT_KEY:, :VORDERINGNR, :SUBJECTNR EN :CORRESPNR.
 • Layout van het scherm gewijzigd naar tab per sql en tab toegevoegd voor inrichting van koppen in document.

Onderhoud tekstblok

 • Knop pagina toegevoegd <pagebreak> hierdoor wordt in het document een nieuwe pagina gemaakt

Onderhoud Briefcode

 • Bij toevoegen van tekstblok wordt nu ook een controle op tabellen gedaan. als het tekstblok een tabel bevat en deze is niet aan de brief gekoppeld komt de vraag of je deze wilt koppelen.
 • Foutmelding bij opslaan als er een quote in de omschrijving zit opgelost.
 • Knop achter template veld om file te kunnen kiezen uit de template map.
 • In tabblad tekstblok staat nu * voor het volgnummer als er voorwaarden het het tekstblok hangen.
 • Keuze voor mail template toegevoegd. (alleen bruikbaar met optie DeltaMail)

Te verzenden 

 • Refresh button aan scherm toegevoegd.

Creator

 • Brief word tijdens het aanmaken opgeslagen. Zodat niet de melding komt wilt u wijzigingen opslaan als je niet hebt gewijzigd. Hier werd vaak op nee gedrukt en had je geen document. (alleen lege template).
 • Refresh button aan scherm toegevoegd.
 • Bij dubbelklik op een regel wordt een MsWord document aangemaakt.
 • Scherm in verdeeld in 2 blokken bovenste blok documenten gegroepeerd per briefcode, wanneer om een regel wordt geklikt komen de documenten van die briefcode in het onderste blok (gelijk aan te verzenden scherm)
 • Bij het starten van een run kan nu uitvoer wijze gekozen worden (losse docx, 1 docx met alle documenten, losse pdf of 1 pdf met alle documeten)
 • Bij run word nu ook een voortgangs balk getoont.
 • [REC10_ONDERWERP] wordt nu ook vervangen bij formulieren.

Bulk Document

 • Nieuwe optionele functionaliteit voor het maken van zelf in te richten stuf of xml bestanden. Hiermee kan een Stuf asc bestand gemaakt worden voor de uitwisseling gan gegevens met het printservice bureau

DeltaMail

 • Voorbereiding van nieuw optionele functionaliteit voor het versturen van documenten per mail.

DeltaScript –> DeltaCompliance

De module DeltaScript is hernoemd naar DeltaCompliance

SQL-Box 

 • Gebruiker kan historie van gestarte selecties nu terug zien.
 • Niet alle schema’s worden kunnen gekozen worden. Alleen de schema’s in domein  SQLBOXSCHEMA (tabel dq_domeinen) zijn nog zichtbaar

SQL-Box Historie (nieuw)

 • Overzicht van alle gedraaide selecties in SQL-Box

Script 

 • Bij een script kan nu een verbinding worden gekozen. Script wordt altijd uitgevoerd door de user van de gekozen verbinding. Wanneer er geen verbinding is gekozen wordt script uitgevoerd als ingelogde user. Hiermee is de functionaliteit van de alternatieve user vervallen.
 • Wanneer een script wordt gestart veranderd de start button in sluiten en wordt actief als script klaar is.

Scripten 

 • Tekstkleur van de tabel kop aangepast voor betere leesbaarheid.
 • Wanneer een script wordt gestart veranderd de start button in sluiten en wordt actief als script klaar is.

Selectie 

 • Tekstkleur van de tabel kop aangepast voor betere leesbaarheid.

Verbinding (nieuw) 

 • Scherm voor het beheren van verbindingen. wachtwoorden worden versleuteld opgeslagen en weergegeven.