Release notes 202004

How Can We Help?

Release notes 202004

DeltaBasis

Aanpassing database connectie
In de applicatie werd voor iedere actie richting de database een nieuwe connectie gemaakt welke na het uitvoeren van de actie weer werd gesloten. Sinds de vorige versie is voor de module DeltaWoz een aanpassing gedaan waardoor bij inloggen een nieuwe connectie wordt gemaakt die voor elke actie richting de database wordt gebruikt. Dit heeft voor een flinke performance verbetering opgeleverd. In deze versie is dit doorgevoerd in de gehele applicatie.

Omzetting DTE4you naar DeltaQuest.
naar aanleiding van de overgang van de overgang van DTE4you naar Deltaquest worden alle dte_objecten hernoemd naar dq_objecten

Tabellen
dte_registratie –> dq_registratie
dte_optie –> dq_optie
dte_menu –> dq_menu
dte_aut_rolcode   –> dq_aut_rolcode
dte_aut_rolmenu –> dq_aut_rolitem
dte_gebruiker –> dq_gebruiker

Scherm debug
Wanneer Deltaquest met de optie debug word gestart (deltaquest.exe debug) word alle debug info in een popup op het scherm getoont. Dit kan gebruikt worden als deltaquest niet opstart om meer inzicht te krijgen in het probleem.

Autorisatie

 • Structuur van de autorisatie tabellen aangepast ivm extra autorisatie mogelijkheden.
 • Niet actieve rol kan nu niet meer aan gebruiker worden toegekend.

Layout
Kleur van geslecteerde Tabblad aangepast.

DeltaDocs

Onderhoud variabel

 • Veld variabel en alias maximale invoer op 20 posities gezet. Invoer van te lange namen gaf een foutmelding.
 • bugfix: record werd niet altijd opgehaald als script leeg is.
 • Scherm schaalbaar gemaakt. het veld script past zich aan aan de beschikbare ruimte.
 • Teksten aan knoppen toegevoegd. deze worden zichtbaar als je met de muis op de knop staat.

Onderhoud tekstblok

 • Veld tekstblok maximale invoer op 20 posities gezet. Invoer van te lange namen gaf een foutmelding.
 • Knoppen voor opmaak tekst toegevoegd. Door een tekst te selecteren en op de opmaak knop te klikken wordt de opmaakcode aan de tekst toegevoegd.
 • Lijst met beschikbare variabelen staat nu naast de tekst en kan dmv dubbelklik toegevoegd worden op de cursor positie.
 • Scherm schaalbaar gemaakt. het tekstvak past zich aan aan de beschikbare ruimte.
 • Tekst van knoppen in de popup om reden van wijziging vast te leggen is aangepast.

Onderhoud bestandcode

 • Teksten aan knoppen toegevoegd. deze worden zichtbaar als je met de muis op de knop staat.

Onderhoud Controle

 • Teksten aan knoppen toegevoegd. deze worden zichtbaar als je met de muis op de knop staat.
 • Scherm schaalbaar gemaakt. het veld script past zich aan aan de beschikbare ruimte.

Onderhoud Briefcode

 • Tekstblok wordt niet meer onderaan toegevoegd maar onder de geslecteerde regel in de tabel.
 • In tablad variabellen wordt bij mousover van de variabel het script weergegeven.
 • Wanneer een tekstblok wordt toegevoegd met variabelen die nog niet aan de brief gekoppeld zijn komt er een melding en kunnen deze geautomatiseerd gekoppeld worden.

Te verzenden 

 • Teksten aan knoppen toegevoegd. deze worden zichtbaar als je met de muis op de knop staat.
 • Scherm schaalbaar gemaakt.

Creator

 • Bij aanmaken van pdf via de run kan nu gekozen worden welke brieven je wel en niet wilt aanmaken.

DeltaScript

SQL-Box 

 • Beschikbare tabellen en velden zijn nu zichtbaar en kunnen dmv dubbelklikken toegevoegd worden aan het script.

Script 

 • Trigger scrc_script_biu verwijderd door deze trigger werd de historie van de script dubbel opgeslagen.
 • Bij mutatie van script wordt nu naast de oracle username ook de os username opgeslagen. Zodat duidelijker zichtbaar is wie de mutatie heeft gedaan.
 • Als parameter scrc_altconection op J staat worden de scripts uitgevoerd als gebruiker die in het scherm login is opgegeven. hier door kan de gebruiker met eigen account inloggen en worden de scripts toch als db eigenaar uitgevoerd.

Scripten (nieuwe functionaliteit)

 • Via autorisatie rollen kunnen via dit scherm scripts aangebruikers worden geautoriseerd

DeltaWoz

Inlezen bestand

 • Mogelijk gemaakt dat een ingelezen bestand ook verwijderd kan worden.
 • In popup voor inlezen bestand nano seconden verwijderd en rustigere voorgangs balk.
 • Na inlezen van het bestand verschijnt nu een knop sluit.
 • Bij menu knoppen wordt nu de titel getoond bij mouseover.

Voortgang

 • In de tabbladen object en beschikking werd de verticale scrollbar niet getoond waardoor niet alle records zichtbaar waren. Scroll balk is nu toegevoegd.
 • In het tabblad object was de rechtermuisknop syncroniseer object niet beschikbaar. Deze kan nu weer gebruikt worden.