Release notes 1.19.2312.1

How Can We Help?

Release notes 1.19.2312.1

DeltaBasis

Algemeen

 • In debugscherm knop voor leegmaken scherm toegevoegd.
 • Bestand knop in update scherm icoontje toegevoegd voor betere zichtbaarheid.
 • Wanneer je bent ingelogd als deltaquest bij het aanmaken van een gebruiker wordt de database rol direct toegekend.
 • Menu schaalt nu mee met de applicatie.

Parameters

 • parameter dq_kleur beschikbare  kleuren in de omschrijving gezet

Autorisatie rollen

 • Bij toevoegen menu aan rol werdt het menu beschikbaar dubbel (om meer) getoond.

Domeinen

 • Veld omschrijving vergroot naar varchar2(100)

DeltaDocs

Algemeen

 • Geen wijzigingen

Onderhoud Tabellen

 • Geen wijzigingen

Onderhoud tekstblok

 • Geen wijzigingen

Onderhoud Variabelen

 • Geen wijzigingen

Onderhoud Briefcode

 • Geen wijzigingen

Te verzenden 

 • Geen wijzigingen

Creator

 • Cursor aangepast tijden samenstellen van document

Subject correspondentie

 • Geen wijzigingen

Bulk Document

 • Geen wijzigingen

DeltaMail

 • Geen wijzigingen

Import/export document

 • Geen wijzigingen

DeltaCompliance

SQL-Box 

 • Geen wijzigingen

SQL-Box Historie

 • Geen wijzigingen

Script 

 • datagrid parameter bij actie verplaatste vinkjes bij scrollen door de datagrid. dit is opgelost.
 • opslaan van datagrid parameter gaf foutmelding

Scripten 

 • Geen wijzigingen

Selectie 

 • Geen wijzigingen

Verbinding

 • Geen wijzigingen

Job manager

 • Geen wijzigingen

Mutatie Triggers

 • Geen wijzigingen

Wachtrij

 • Geen wijzigingen

DeltaWorks

Werkvoorraad

 • Standaard sortering is op volgorde van volgnr (Alleen zichtbaar bij onderhoud werkvoorraad)
 • procedure wrks.uitsluiting gemaakt voor tijdelijk uitsluiten van de werkvoorraad
 • functie wrks.uitgesloten om te checken of iets is uitgesloten
 • datagrid parameter bij actie verplaatste vinkjes bij scrollen door de datagrid. dit is opgelost
 • na uitvoeren actie wordt nu ook het notitie tabblad ververst
 • toewijzing en uitsluiting wordt nu standaard op alle selecties toegepast.
 • knop voor aanmaken document, hiermee kan bijvoorbeeld een verslag gemaakt worden om aan iemand mee te geven die op huisbezoek gaat (alleen beschikbaar in combinatie met DeltaDocs)
 • Bij selecteren nieuwe voorraad/verversen  wordt nu eerste record geselecteerd zodat de tabladen ververst worden volgens de gekoze voorraad
 • inrichting portal url aangepast naar select voor betere opbouw van de url

Datagrids

 • Geen wijzigingen

Onderhoud voorwaarde

 • Record navigatie knoppen gerepareerd

Werkverdelen

 • Werkvoorraad wordt nu ververst na verdelen van werk
 • Toewijzing, uitsluiting en rownum wordt nu standaard op alle selecties toegepast.

Onderhoud Werkvoorraad

 • Volgorde van acties kan worden aangepast via volger
 • vinkje toegevoegd voor uitsluiten van toegewezen voorraad
 • Document koppelen, hiermee kan bijvoorbeeld een verslag gemaakt worden om aan iemand mee te geven die op huisbezoek gaat (alleen beschikbaar in combinatie met DeltaDocs)

Subject

 • Nieuw scherm voor acties / info per subject buiten de voorraad om
 • inrichting portal url aangepast naar select voor betere opbouw van de url

Onderhoud actie

 • Vinkje voor verplaatsen subject naar persoonlijke voorraad. na uitvoeren actie.