Release notes 1.19.2309.1

Release notes 1.19.2309.1

DeltaBasis

Algemeen

 • Geen wijzigingen

Parameters

 • Geen wijzigingen

Autorisatie rollen

 • Toevoegen van hoofdmenu item aan rol ging niet goed

Domeinen

 • Geen wijzigingen

DeltaDocs

Algemeen

 • Geen wijzigingen

Onderhoud Tabellen

 • Geen wijzigingen

Onderhoud tekstblok

 • Geen wijzigingen

Onderhoud Variabelen

 • Geen wijzigingen

Onderhoud Briefcode

 • Knop voor debug van variabelen die aan het document gekoppelt zijn. zodat zichtbaar is welke variabel stuk is.

Te verzenden 

 • Knop voor debug van variabelen die aan het document gekoppelt zijn. zodat zichtbaar is welke variabel stuk is.

Creator

 • Knop voor debug van variabelen die aan het document gekoppeld zijn. zodat zichtbaar is welke variabel stuk is.
 • Bij het aanmaken van documenten in bulk kan nu een voorkeur opgegeven worden. Alleen de documenten die in crop_correspondentie het voorkeur gevuld hebben worden aangemaakt.
 • nieuw uitvoer_type “MODEL”  bij documenten met dit type wordt via inrichting “crsp_model_selectie” wordt bas64 van modelberekening beslag vrije voet opgehaald en aan het document gekoppeld.
 • bovenstaande is ook in bulk beschikbaar. hiervoor is een apart uitvoer optie aangemaakt.

Subject correspondentie

 • Geen wijzigingen

Bulk Document

 • Geen wijzigingen

DeltaMail

 • Geen wijzigingen

Import/export document

 • Diverse verbeteringen doorgevoerd

DeltaCompliance

SQL-Box 

 • Geen wijzigingen

SQL-Box Historie

 • Geen wijzigingen

Script 

 • Uitzetten van loging tabellen fout kolom verwijderd.
 • Onterechte melding in debug bij aan/uitzetten logging tabel verwijderd

Scripten 

 • Geen wijzigingen

Selectie 

 • Geen wijzigingen

Verbinding

 • Geen wijzigingen

Job manager

 • Job kan nu een script of een wachtrij bevatten.

Mutatie Triggers

 • Nieuw scherm om eventueel niet verwijderde mutatie triggers alsnog handmatig te verwijderen.

Wachtrij

 • functionaliteit om wachtrijen aan te maken. de scripts in de wachtrij worden dan na elkaar uitgevoerd. (alleen op db beschikbaar nog niet in de schermen)

DeltaWorks

Werkvoorraad

 • Laad icoontje bij selecteren werkvoorraad
 • Actie historie ingevoerde parameters zichtbaar gemaakt

Datagrids

 • Geen wijzigingen

Werkverdelen

 • Laad icoontje bij selecteren werkvoorraad
 • Totaal aantal onder in scherm vast gezet zodat dit niet meer buiten het scherm valt.
 • Scrolbars toegvoegd bij meer voorraad dan dat er in scherm past
 • Refresh knop toegevoegd
 • Kiezen ander werkvoorraad is nu weer mogelijk.
 • Bij verdeling worden eerdere verdeling van het subject verwijderd. zodat iets maar in 1 voorraad kan staan
 • Max aantal op te halen records kan nu ingegeven worden. (let op!! in script moet <ROWNUM> geplaatst worden op de plek waar max rownum gevuld moet worden)