Release notes 1.19.2302.1

How Can We Help?

Release notes 1.19.2302.1

DeltaBasis

Algemeen

 • Wanneer een image van een knop ontbreekt wordt de knop nu wel getoond met de melding no-image

Parameters

 • scrc_trigger_sturing toegevoegd (zie DeltaCompliance –> Script)

Autorisatie rollen

 • Geen wijzigingen

Domeinen

 • Geen wijzigingen

DeltaDocs

Algemeen

 • kolom verzendid toegevoegd aan tabel crsp_correspondentie
 • kolom object_key in tabel crsp_correspondentie vergroot naar number(15)

Onderhoud Tabellen

 • Geen wijzigingen

Onderhoud tekstblok

 • Geen wijzigingen

Onderhoud Variabelen

 • Geen wijzigingen

Onderhoud Briefcode

 • Zoek functie in dit scherm werkte niet meer, dit is hersteld
 • knop toegevoegd om een document inrichting te klonen naar een nieuwe document

Te verzenden 

 • Geen wijzigingen

Creator

 • Geen wijzigingen

Subject correspondentie

 • Geen wijzigingen

Bulk Document

 • Geen wijzigingen

DeltaMail

 • Soms werdt de status van de mail niet bijgewerkt, omdat de mailserver niet optijd status terug gaf. er wordt nu langer gewacht op de status

Import/export document

 • Foutmelding bij teksblok voorwaarde met lege voorwaarde aangpast in import document
 • Export van tekstblok vragen toegevoegd
 • Import van tekstblok vragen toegevoegd
 • Foutmelding bij import variabel groter dan 200o posities opgelost

DeltaCompliance

SQL-Box 

 • Geen wijzigingen

SQL-Box Historie

 • Geen wijzigingen

Script 

 • Bij opslaan van een script wordt gecontroleerd welke tabellen door een script worden geraakt en opgeslagen in scrc_script_tabel. bij het starten van een script wordt in deze tabel gekeken op er een logging trigger aangemaakt moet worden. voorheen werd bij starten script telkens via all_tables gekeken of dde tabel voorkwam in een script. Hierdoor is de performance van het aanmaken van de triggers verbeterd.
 • Mogelijkheid toegevoegd om tabellen uit te sluiten van logging. uitsluiten is alleen mogelijk als parameter scrc_trigger_sturing op J staat. Uitsluiting van een tabel wordt op script niveau geregeld. door extra popup scherm bij de inrichting van de scripts.

Scripten 

 • Geen wijzigingen

Selectie 

 • Geen wijzigingen

Verbinding

 • Geen wijzigingen

Job manager

 • Geen wijzigingen

DeltaWorks

Werkvoorraad

 • Datum velden in voorraad blok worden nu standaard als dd-mm-yyyy weergegeven
 • Verversknop toegevoegd om werkvoorraad te verversen zonder het scherm te verlaten en opnieuw te openen
 • portal knop om extrene portal te openen.  de url die gebruikt moet worden kan worden samengesteld in inrichting wrks_portal_url.
 • filter veld toegevoegd, bij tekst wordt gezocht naar teksten waarin de opgegevens tekst staat (%tekst%). bij invoer van een getal wordt naar het hele gezocht.
 • Informatie tabblad worden de grids nu in aparte tabbladen per groep geplaatst.
 • Na het uitvoeren van een actie worden de tabbladen Actie en Actie historie ververst. zodat acties die niet meer aan de voorwaarde voldoen niet meer zichtbaar zijn.

Datagrids

 • veld groep toegevoegd. hierdoor worden de grids in het informatie tabblad in aparte tabs per groep geplaatsts.

Werkverdelen

 • nieuw functionaliteit voor het verdelen van werkvoorraden naar personelijke voorraad van de medewerker.
 • aantal in voorraad wordt nu onderaan het scherm getoond