Release notes 1.19.2210.2

How Can We Help?

Release notes 1.19.2210.2

DeltaBasis

Algemeen

 • ORACLE 19 Client. vanaf deze versie maakt Deltaquest gebruik van de oracle 19 client software
 • Popup scherm voor opgeven van reden wijziging aangepast aan huisstijl.
 • In alle datagrids (tabellen op het scherm) kan gesorteerd worden door op de kollom kop te klikken. via icoontje in de kop is zichtbaar of er op een kollom gesorteerd is.

Parameters

 • Geen wijzigingen

Autorisatie rollen

 • In tabblad script standaard sortering op naam gezet
 • wanneer script aan rol is toegevoegd is deze niet meer zichtbaar in de tabel met alle scripts
 • Filter veld toegevoegd om in tabel met alle scripts te kunnen zoeken

Domeinen

 • Onderhoudsscherm toegevoegd voor domeinen. In dit scherm kunnen domein sets worden bijgewerkt

DeltaDocs

Onderhoud Tabellen

 • Foutmelding bij wijzigen van script als er geen brief koppen zijn opgelost.

Onderhoud tekstblok

 • Geen wijzigingen

Onderhoud Variabelen

 • Als een variabel nergens meer aan is gekoppeld kan deze verwijderd worden.
 • foutmelding bij variabel waarde >100 posities (bij diacriet) opgelost.

Onderhoud Briefcode

 • Aan een tekstblok kan nu ook een vraag gehangen worden. Als document wordt samengesteld komen de vragen in een popup en worden alleen de aangevinkt tekstblokken afgedrukt.

Te verzenden 

 • Geen wijzigingen

Creator

 • In de bovenste datagrid kan nu op briefcode gefilterd worden
 • In uitvoerscherm kan nu ook op briefcode gefilterd worden

Subject correspondentie

 • Document worden nu aflopen op correspondentienr gesorteerd
 • hard gecodeerde subjectgegevens (key2) worden nu opgehaald via inrichting dq_subject

Bulk Document

 • Onder de motorkap van alles verbeterd en versneld.
 • Geen wijzigingen

DeltaMail

 • Geen wijzigingen

Import/export document

 • Geen wijzigingen

DeltaCompliance

SQL-Box 

 • Opslaan en openen van sql bestand toegevoegd.
 • Datum velden worden nu altijd weergegeven als dd-mm-yyyy.

SQL-Box Historie

 • Bij teveel record in de datagrid verdween de sql tekst van geselecteerde record buiten beeld.

Script 

 • 2e script met verbinding starten was niet mogelijk zonder de applicatie opnieu te starten. omdat de verbinding niet automatisch werd afgesloten dit is nu wel het geval en kunnen er meerdere scripts achte elkaar gestart worden.
 • In popup scheduler kan nu alleen nog een job aangemaakt worden. disable/enable is verplaatst naar job manager.
 • scripts kunnen nu meerdere keren gescheduled worden.
 • in popup voor scheduler is veld tijd aangepast naar max 5 posities (bv 10:00)

Scripten 

 • 2e script met verbinding starten was niet mogelijk zonder de applicatie opnieu te starten. omdat de verbinding niet automatisch werd afgesloten dit is nu wel het geval en kunnen er meerdere scripts achte elkaar gestart worden.

Selectie 

 • Bij historie onderhoud selectie is nu ook verschil tussen geselecteerde versie en vorige versie zichtbaar.
 • Datum velden worden nu altijd weergegeven als dd-mm-yyyy.

Verbinding

 • Geen wijzigingen

Job manager

 • Menu schedules is Job manager geworden.
 • Job kan nu in dit scherm enabled / Disabled worden