Release notes 1.0.581.505

How Can We Help?

Release notes 1.0.581.505

DeltaBasis

Algemeen

 • Scherm titel naar links verplaatst voor betere zichtbaarheid bij grote schermen met hoge resolutie.
 • Lijnen om tekstboxen en pulldonw menus donkerder gemaakt voor de duidelijkheid.

Parameters

 • DQ_PRODUCTIE_OMGEVING Verwijderd
 • DQ_KLEUR Toegevoegd. Deze parameter is ter vervanging van DQ_PRODUCTIE_OMGEVING. de kleur in de parameter bepaald de kleur van de knoppen balk zodat herkenbaar is in welke omgeving je bent ingelogd. de beschikbare kleuren zijn Rood,Geel,Oranje,Blauw bij elke andere gekozen kleur blijft de balk grijs.

DeltaDocs

Onderhoud Tabellen

 • Geen wijzigingen

Onderhoud tekstblok

 • Na opslaan wijziging in tekstblok wordt de variabel opnieuw opgehaald ipv leeg zoekscherm.
 • Wanneer een tekstblok wordt gewijzigd wordt nu een check gedaan op variabelen in het tekstblok die niet gekoppeld zijn aan de documenten waar het tekstblok aan gekoppeld is. Met de vraag om deze alsnog te koppelen.
 • Bij historie tekstblok is nu het verschil zichtbaar tussen geselecteerde versie en de vorige versie.

Onderhoud Varibelen

 • Na opslaan wijziging in variabel wordt de variabel opnieuw opgehaald ipv leeg zoekscherm.
 • Bij historie tekstblok is nu het verschil zichtbaar tussen geselecteerde versie en de vorige versie.

Onderhoud Briefcode

Te verzenden 

 • Geen wijzigingen

Creator

 • Foutmelding bij aanmaken documenten in bulk “sequence bestaat niet” opgelost.

Bulk Document

 • Geen wijzigingen

DeltaMail

 • Geen wijzigingen

Import/export document

 • Nieuwe functionaliteit voor het exporteren van document inrichting met alle bijbehorende onderdelen
 • Nieuwe functionalitiet voor het importeren van document inrichting

DeltaCompliance

SQL-Box 

 • Bij uitvoeren van een script waar een quote in zit ging het opslaan van het script in de historie kwam een foutmelding, Melding is opgelost

SQL-Box Historie

 • Geen wijzigingen

Script 

 • Foutmelding: Te lange waarde in was/word velden. in de package worden velden nu afgekapt op 1000 posities
 • Bij starten van script worden nu ook de ingevoerde parameters opgeslagen en getoond in het info scherm
 • In scripts kan nu scrc.log(‘log tekst’); gebruikt worden. dit word opgeslagen en getoond in het info scherm
 • Omschrijving van het script wordt nu ook getoond in het start scherm van de scripts zodat hier eventueel info voor de gebruiker getoont kan worden.
 • Foutmelding: Er ontstond een foutmelding als in een script een tabel gebruikt werdt die op meerdere schema’s bestaat.
 • Logging triggers worden niet meer aangemaakt op tabelnaam maar op basis van sessieid en volgnummer ook worden alleen de mutaties gelogd van de sessie die het script gestart heeft
 • Username velden vergroot naar 100 posities omdat deze in enkele gevallen teklein was
 • Optionele functionaliteit toegevoegd voor het schedulen van scripts
 • Bij script historie is nu het verschil tussen de geselecteerde versie en de vorige versie zichtbaar

Scripten 

 • Foutmelding: Bij ophalen script werd laatst gemuteerde versie opgehaald ipv laats gefiatteerde versie

Selectie 

 • Kolom. catagorie toegevoegd aan het scherm. hier kan nu ook op gezocht worden.

Verbinding

 • Geen wijzigingen

Schedules

 • Nieuw scherm tbv overzicht van geschedulde scripts (Nieuwe optionele module voor het schedulen van scripts)