DeltaWOZ

De komst van de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) in 2016 in het stelsel van basisregistraties heeft een extra dimensie toegevoegd aan het uitleveren van WOZ-gegevens. Om de gegevens eenduidig te definiëren moet gebruik gemaakt worden van het Sectormodel WOZ. Uit de praktijk blijkt dat men hier ondersteuning bij kan gebruiken van een instrument dat inzicht geeft waar fouten in het ketenproces optreden. Daarom hebben wij het instrument DeltaWOZ ontwikkeld dat u inzicht geeft in de gegevens die (nog) niet juist staan en nog niet naar de LV WOZ zijn verstuurd met daarbij de reden. Tevens biedt het instrument de mogelijkheid om na de analyse geautomatiseerd objecten te synchroniseren.

Gebruik dashboard

Het LV WOZ-proces bestaat uit meerdere ketenstappen. Via ons dashboard in DeltaWOZ krijgt u direct inzicht waar zich (eventueel) problemen voordoen in de verschillende onderdelen van het proces. Door de flexibele inrichting kunnen de stuurgegevens voor het dashboard van uw organisatie aangepast worden.

Overzicht houden

In DeltaWOZ zijn diverse overzichten beschikbaar om een duidelijk beeld te krijgen van de onjuistheden in het LV WOZ-proces. Omdat geen enkele organisatie hetzelfde is, hebben wij DeltaWOZ uitgerust met een standaardset van overzichten die zijn gebaseerd op ‘best practices’-ervaringen. Na analyse en in onderling overleg wordt bekeken welke overzichten specifiek voor uw organisatie wenselijk zijn en eventueel moeten worden toegevoegd. Overzichten kunnen door DeltaQuest IT Solutions B.V. en door uw eigen organisatie worden toegevoegd of aangepast naar eigen inzicht. De overzichten kunnen gemakkelijk naar het programma Excel getransporteerd worden.

Volledig en juist

Ook krijgt u door DeltaWOZ inzicht in de volledigheid en juistheid van uw gegevens bij de landelijke voorziening. DeltaWOZ geeft u de mogelijkheid  om de deelbestanden van de LV WOZ (deze bestanden zijn op te vragen bij het Kadaster) in te lezen in de applicatie en te vergelijken met uw eigen administratie. Dit stelt u in staat om de eerste stap in het ketenproces (uw eigen administratie) te vergelijken op deelgebieden met de laatste stap in de keten (de LV WOZ-administratie). De LV WOZ heeft overzichten op de volgende deelgebieden van het Sectormodel WOZ beschikbaar gesteld:

  • objecten met basisgegevens
  • subjecten met basisgegevens
  • belangen inclusief historie
  • beschikkingen met waarden per tijdvak

Als uw bronapplicatie het toelaat, kan een object direct gesynchroniseerd worden met de LV WOZ. Het opnieuw vergelijken van de data kan nadat een nieuw overzicht van de website van het Kadaster is gedownload. Hiermee kunt u onmiddellijk het resultaat van diverse acties meten.

Nulmeting uitvoeren

Om inzicht te krijgen in de stand van zaken van uw LV WOZ-administratie voeren wij altijd eerst een nulmeting uit. Hierbij kunnen we u een rapportage aanbieden waarin u ziet hoe uw gegevens ervoor staan. Deze nulmeting kunnen wij overigens ook voor u verzorgen zonder dat u gebruik maakt van het DeltaWOZ-instrument. Vanuit de nulmeting kunnen we met u een plan van aanpak maken om uw administratie op orde te krijgen en te synchroniseren met de LV WOZ.

Ondersteuning bieden

Onze consultants hebben al bij diverse organisaties de verschillen tussen de administratie en de LV WOZ geanalyseerd en vervolgens verholpen. Met deze kennis kunnen zij dus gericht en doeltreffend uw LV WOZ-administratie analyseren en de kwaliteit daarvan bij de LV WOZ verhogen. Ondersteuning kunnen we aanpassen naar uw behoefte en is altijd gericht op kennis overdragen naar de eigen organisatie.

Interesse in DeltaWOZ?

Als u interesse heeft in DeltaWOZ, dan verzorgen wij graag een demosessie. Neem hiervoor contact via ons e-mailadres info@deltaquest.nl. Wij zien uw reactie graag tegemoet.

Download