DeltaInnen

DeltaInnen is samen met Belastingsamenwerking West-Brabant ontwikkeld en ondersteund de afdeling innen bij hun werkzaamheden. Het is een subject georiënteerd scherm van waaruit, door de organisatie zelf te bepalen invorderingsacties, gestart en afgehandeld kunnen worden. De acties worden middels scripting gedefinieerd en het beheer daarvan vindt in de module zelf plaats. De bijbehorende mutaties en documenten worden doorgevoerd in de backoffice van de belastingapplicatie. Hierdoor wordt het werkproces vergemakkelijkt en versneld en zijn alle relevante gegevens bijgewerkt in uw belastingapplicatie.

Voorbeelden

Hieronder een aantal uitgewerkte voorbeelden van reeds ontwikkelde invorderingsacties welke middels een druk op de knop worden uitgevoerd:

 • Het opvoeren van een relatiebeslag in de backoffice applicatie waarbij de actuele gegevens middels een UWV koppeling worden opgehaald. Op de achtergrond wordt dan ook direct het bijpassende document klaargezet voor uw print service bureau of reprografie.
 • Het opvoeren van een voorstel oninbaar geeft een pop-up scherm met alle openstaande vorderingen van een klant. In het scherm kan in een handeling gekozen worden voor de reden oninbaar en voor welke vorderingen het van toepassing is. In de backoffice worden deze dan per vordering vastgelegd en een notitie geplaatst bij de vordering.

Totale lijst

Hieronder staat de totale lijst van invorderingsacties welke door de BWB reeds ontwikkelt en in gebruik zijn. Uiteraard is het altijd mogelijk om een demo te krijgen van de werking van dit scherm en is de BWB ook altijd bereid om zijn visie op invordering toe te lichten.

Lijst van actieknoppen die op dit moment in gebruik zijn bij de BWB:

 • Contactmoment
 • Risico dossier
 • Beslagopdracht afvoeren
 • Beslagopdracht opvoeren
 • Voorstel oninbaar
 • Versnelde kwijtschelding
 • Opschorting invoeren
 • Brief sturen
 • Aansprakelijk stellen
 • Notitie opvoeren
 • Overheidsvordering
 • Relatiebeslag

Welke acties beschikbaar zijn, zijn via voorwaarden te sturen. Hierdoor zijn geen onnodige of onterechte acties beschikbaar.

Geïnteresseerd

Indien u interesse heeft in onze ondersteuning op dit gebied, dan willen wij graag een demo sessie voor u verzorgen waarbij we alle bovenstaande aspecten aan u toelichten en laten zien. Neemt u hiervoor contact met ons op via de contact pagina op de website, of via email