DeltaCompliance

DeltaCompliance ondersteunt bij organiseren en uitvoeren van scripts.

DeltaQuest heeft het instrument DeltaCompliance ontwikkeld waarmee u eenvoudig versiebeheer en verantwoording op uw gebruikte scripting kunt toepassen. Scripting die veel gebruikt wordt door uw organisatie kunt u hiermee bovendien centraal beheren waarbij volgens het vier-ogen-principe wordt gewerkt.

DeltaCompliance

Scriptbeheer als uitdaging

Het beheer van scripts is voor veel organisaties een uitdaging. Vaak wordt immers op verschillende locaties met losse bestanden gewerkt waarbij ook nog eens meerdere versies aanwezig zijn. Dat is lastig in een tijd waarin steeds meer transparantie en regulering worden vereist. Daarnaast leiden de groeiende hoeveelheid data-gestuurde vraagstukken en informatieverzoeken, gecombineerd met de steeds strengere regelgeving, veelal tot een complex beheersvraagstuk. Ook zal uw organisatie jaarlijks bij een audit aan moeten kunnen geven welke gegevens buiten de reguliere paden om gemanipuleerd zijn en op welke manier.

DeltaCompliance

Versiebeheer en logging

DeltaCompliance biedt ondersteuning bij het beheer van scripts. Het overzichtelijk organiseren en het versiebeheer van de scripts met daarbij het vier-ogen-principe binnen dit instrument, nemen u een groot gedeelte van de taken uit handen. Bovendien wordt de gemanipuleerde data gelogd (vastgelegd) in een was/wordt-gelaagdheid. Hierdoor is altijd te herleiden:
• welk script de data heeft aangepast
• welke data is gewijzigd
• wanneer de data is gewijzigd
• welke gebruiker een script heeft gedraaid
Bij aanpassing van een script wordt automatisch versiebeheer toegepast. Tevens wordt bij het vastleggen van de aanpassing gevraagd om commentaar toe te voegen aan de wijzigingen. Eerdere versies van het script zijn daarmee geborgd en wijzigingen direct te herleiden.

DeltaCompliance

Vier-ogen-principe

Het principe van DeltaCompliance is eenvoudig. Voor elk script maakt u een eigen record aan. Dit record voorziet u van een naam en een omschrijving van de werking van het script en uiteraard het script zelf. De scripts kunt u vervolgens categoriseren. Als het script is vastgelegd, kan dit nog niet direct gebruikt worden. Het script moet namelijk eerst door een ander persoon dan de maker gefiatteerd worden. Dit dwingt het vier-ogen-principe af waarmee vervolgens de controle gewaarborgd is. Als een script eenmaal gefiatteerd is door de andere persoon, kan het gebruikt worden. Via buttons kan dan vanuit het instrument worden opgestart. Al dan niet met het ingeven van vooraf gedefinieerde parameters.

DeltaCompliance

Autorisatie en ondersteuning

De scripts kunnen voor een gebruiker of een bepaalde rol geautoriseerd worden. De gebruiker kan eenvoudig en zelfstandig de gefiatteerde scripts uitvoeren. Het is ook mogelijk om het beheer en het functioneel gebruiken van scripts volledig te scheiden. Nadat een script gedraaid heeft, wordt weergegeven hoeveel mutaties zijn toegepast. De consultants van DeltaQuest hebben bij diverse organisaties ruime ervaring opgedaan met deze manier van organiseren en uitvoeren van scripts. Dit betekent dat zij hier uitstekend in kunnen ondersteunen.

DeltaCompliance

Interesse in DeltaCompliance?

Als u interesse heeft in onze ondersteuning op dit gebied, dan verzorgen wij graag een demosessie. Neem hiervoor contact met ons op via ons e-mailadres info@deltaquest.nl. Wij zien uw reactie graag tegemoet.