Delta WOZ

Met de komst van de LV WOZ in het stelsel van basisregistraties is er een extra dimensie toegevoegd aan het uitleveren van uw WOZ gegevens. Met de aansluiting op de LV WOZ zijn ook de gegevens onder de loep genomen en zijn de voorwaarden waaronder uw gegevens mogen bestaan en moeten worden uitgeleverd aangescherpt in de vorm van het sector model WOZ. Uit de praktijk is gebleken dat het beheer op de LV WOZ ondersteund moet worden met een gedegen tool om inzichtelijk te maken waar eventuele fouten in het ketenproces optreden. Onze tool laat zien welke gegevens (nog) niet juist staan of nog niet naar de LV WOZ zijn verstuurd en waarom. Tevens biedt de software de mogelijkheid om gericht diverse clusters van objecten geautomatiseerd te synchroniseren na analyse.

Dashboard

Het LV WOZ proces bestaat uit meerdere ketenstappen gestuurd door diverse services en processen. Met het dashboard krijgt u direct inzicht waar zich (eventueel) problemen voordoen in de verschillende onderdelen van het totaalproces. Via ‘exibele inrichting kunnen de stuurgegevens voor het dashboard voor uw organisatie aangepast worden.

Overzichten

Met het scherm overzichten worden diverse overzichten beschikbaar gesteld om een duidelijk beeld te krijgen van de diverse onjuistheden in het LV -WOZ proces. Omdat geen enkele organisatie hetzelfde is, levert DeltaQuest IT Solutions B.V. een standaard set van overzichten uit, gebaseerd op een “best practices” ervaring. Na analyse en in onderling overleg zal bekeken worden welke overzichten specifiek voor uw organisatie wenselijk zijn en eventueel moeten worden toegevoegd. Overzichten kunnen door DeltaQuest IT Solutions B.V. en door uw eigen organisatie worden toegevoegd/aangepast naar eigen inzicht. Al deze overzichten kunnen met een druk op de knop naar excel getransporteerd worden.

Volledigheid

De module volledigheid geeft u inzicht in de volledigheid en juistheid van uw gegevens bij de landelijke voorziening. De LV WOZ heeft bestanden beschikbaar gesteld op deelgebieden van het sector model WOZ op detailniveau. DeltaWOZ geeft u de DeltaWOZ LV WOZ monitor mogelijkheid om deze deelbestanden in te lezen in de applicatie en integraal te vergelijken met uw eigen administratie. Dit stelt u in staat om de eerste stap in het ketenproces (uw eigen administratie) te vergelijken op deelgebieden met de laatste stap in de keten (de LV WOZ administratie). De LV WOZ heeft overzichten op de volgende deelgebieden beschikbaar gesteld.

  • Objecten met basis gegevens
  • Subjecten met basis gegevens
  • Belangen inclusief historie
  • Beschikkingen met waarden per tijdvak

Indien uw bron applicatie het toelaat kan in dit scherm een object direct gesynchroniseerd worden met de LV WOZ. Het opnieuw vergelijken van de data kan direct nadat een nieuw overzicht van de kadaster site is gedownload. Hiermee kunt u direct het resultaat van diverse acties meten.

Nul-meting

Om inzicht te krijgen in de stand van zaken van uw LV WOZ administratie voeren wij altijd eerst een nul-meting uit. Hierbij kunnen we, met of zonder gebruik van de DeltaWOZ tool, u een rapportage aanbieden met inzicht hoe uw gegevens er voor staan. Deze nul-meting kunnen wij ook los voor u verzorgen. Vanuit deze nul-meting kunnen we met u een plan van aanpak maken om de administratie op orde te krijgen en te synchroniseren met de LV WOZ.

Ondersteuning

De consultants van DeltaQuest hebben bij diverse organisaties inspanningen geleverd om de verschillen tussen de administraties en de LV WOZ te analyseren en te verhelpen. Met deze kennis kunnen wij gericht en doeltre5end uw LV WOZ administratie analyseren en de kwaliteit daarvan bij de LV WOZ verhogen. Ondersteuning kunnen we aanpassen naar uw behoefte en is altijd gericht op de kennis overdragen naar de eigen organisatie.

Geïnteresseerd

Indien u interesse heeft in onze ondersteuning op dit gebied, dan willen wij graag een demo sessie voor u verzorgen waarbij we alle bovenstaande aspecten aan u toelichten en laten zien. Neemt u hiervoor contact met ons op via de contact pagina op de website, of via email

Download