Proceskosten wijzigingen

Het zal niemand ontgaan zijn, proceskosten is een hot topic binnen gemeenteland. Per 1 januari 2024 zijn de spelregels hieromtrent aangepast.

bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/ondernemers/woz-bpm

Een van de directe gevolgen van deze wijziging is dat vergoedingen direct uitbetaald worden aan de burgers of bedrijven op de aanslag en niet meer aan het bezwaarbureau. Dit levert voor de financiele afdelingen binnen lokale belastingenland wel de nodige uitdagingen op.
In potentie is nu elke burger of elk bedrijf op een aanslag crediteur, iets waar je als financiele afdeling niet op zit wachten.

Daarnaast zullen al deze posten handmatig opgevoerd dienen te worden, omdat vanuit de diverse belastingapplicaties hiervoor geen posten worden aangeleverd. Een omslachtige handeling die (nog meer) extra werk oplevert in het proceskosten vraagstuk.

Werken aan een duurzame oplossing

DeltaQuest gaat samen met de Regionale Belastinggroep een proces ontwikkelen om dit te stroomlijnen en te automatiseren. Hierbij wordt vooral gelet op gebruiksvriendelijkheid, procesmatigheid en vereenvoudiging.

Met een druk op de spreekwoordelijke knop, worden betalingen klaar gezet in een betaalbestand, rapportages gemaakt ter onderbouwing en een journaalbijdrage verstuurd naar de financiele afdeling.