Efficiënt LV-WOZ beheer: Het hart van vastgoedwaardering in Nederland

Voldoen aan de kwaliteitsnormen van de waarderingskamer

De LV-WOZ (Landelijke Voorziening WOZ) is als centrale administratie binnen het Nederlandse stelsel van basisregistraties van vitaal belang voor gemeentes en belastinginstanties. Data moet accuraat en actueel zijn om verstoringen en vertragingen in het proces te voorkomen. Helaas is de praktijk vaak weerbarstig. Dat kan leiden tot een kritische beoordeling van de waarderingskamer. Op die momenten draait het om het snel kunnen vinden van de oorzaak en de ontbrekende of foutieve informatie snel herstellen. In dit artikel delen wij onze ervaring uit die dagelijkse praktijk en hoe we tot snelle oplossingen komen om het proces weer in het ritme te krijgen.

Foutmeldingen snel oplossen

In de wereld van LV-WOZ Beheer zijn er tal van uitdagingen die zich kunnen voordoen, variërend van technische foutmeldingen tot problemen met verouderde data. Wanneer berichten worden afgekeurd en synchronisatie van objecten niet soepel verloopt, kan dit leiden tot complexe situaties en onbekende foutmeldingen die lastig op te lossen zijn. Op dat moment kan de waarderingskamer die de kwaliteit van de WOZ-uitvoering moet bewaken, een lage beoordeling toekennen.

Voorbeelden van dergelijke foutmeldingen zijn onder meer:

 • Technische problemen in berichten als gevolg van fouten in de software.
 • Sleutelgegevens die niet (goed) zijn gevuld, zoals:
  • Burger Service Nummer (BSN)
  • Kamer van Koophandel Nummer (KVKNR)
  • Vestigingsnummer
  • Andernummer Niet Natuurlijk Persoon (ANNP), etc.
 • Verkeerde adresschakel bij een belanghebbende of een object.
 • Overlap in of ontbrekende tijdschakels op alle relaties die uitgeleverd worden, inclusief:
  • Sluimerende objecten
  • Adresgegevens
  • Perceelsrelaties.
 • Niet goed gerelateerde Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) gegevens.
 • Bezwaarschriften waarvan de status niet correct wordt doorgegeven.


Deze problemen kunnen de volledigheid en actualiteit van de gegevens in de LV-WOZ belemmeren, en daarmee ook de voortgang van het proces en de kwaliteit van de output. Conversies uit het verleden, incomplete data(sets), verkeerd gebruik van processen kunnen allemaal redenen zijn waarom er uitval optreedt. Het ontstaan van dergelijke fouten is per organisatie verschillend en de oplossing vaak maatwerk. Voor veel gemeenten en organisaties ontbreekt de tijd en capaciteit om die foutmeldingen tijdig en adequaat op te lossen.

Bij diverse gemeenten en organisaties heeft DeltaQuest hier innovatieve oplossingen voor ontwikkeld om met deze uitdagingen om te gaan. Dat kan bijvoorbeeld het gebruik van geavanceerde scripting zijn en tooling om efficiënt foutberichten en onderliggende data problemen op te lossen.

Aanpak naar een vitaal en integer LV-WOZ Beheer

Een cruciaal aspect van LV-WOZ Beheer om aan de normen van de waarderingskamer te voldoen is het proactief beheren van de datakwaliteit. Het is van vitaal belang om de kwaliteit en actualiteit van de gegevens in de LV-WOZ te waarborgen, gezien de impact van invoer op schakels verderop in het proces. Nauwkeurigheid is hierbij essentieel om te voorkomen dat fouten zich ophopen en problemen veroorzaken in het waardebepalingsproces van vastgoed.

Als DeltaQuest onderscheiden we ons door onze praktijkervaring en daarmee een sterk inhoudelijk begrip van de problematiek. Tegelijk behouden we het overzicht over de gehele breedte van de keten. Hierdoor weten we snel en efficiënt tot foutoplossingen te komen. Door het gebruik van best-practice scripting en tooling kunnen we foutberichten en onderliggende data problemen snel en effectief identificeren en weten we ook vaak al welke oplossing daar het beste bij past. Het resultaat is direct zichtbaar en merkbaar op de afdeling. Issues nemen af dankzij het vergelijken van data uit de Landelijke Voorziening met de lokale dataset. Dit stelt organisaties in staat om met vertrouwen het beheer van LV-WOZ aan te pakken en de kwaliteit van hun gegevens te verbeteren.

Doelstellingen waarderingskamer 2025

In de periode 2020-2025 streeft de Waarderingskamer naar het waarborgen van een adequaat WOZ-proces dat voortdurend wordt aangepast aan technologische ontwikkelingen en maatschappelijke verwachtingen. Dit omvat onder andere het vergroten van de bestuurlijke betrokkenheid bij de verantwoording over de kwaliteit van de WOZ-uitvoering, en het streven naar een betere afstemming tussen toezicht en governance binnen het WOZ-domein en de geo-(basis)registraties.

Daarnaast wordt er ingezet op het verbeteren van interactie met belanghebbenden, zoals het permanent inzien en doorgeven van objectkenmerken, en het stimuleren van toepassing van nieuwe technieken zoals kunstmatige intelligentie. Voor zowel woningen als niet-woningen wordt de professionaliteit van betrokken medewerkers bevorderd en wordt er gewerkt aan het verbeteren van systemen en gegevens, zoals het gebruik van open data en het waarborgen van betrouwbaarheid en stabiliteit van de LV WOZ. Vakbekwaamheid van medewerkers blijft een focus, met aandacht voor aansluiting op technische ontwikkelingen en het kunnen aantonen van vakbekwaamheid binnen WOZ-uitvoeringsorganisaties.

De eerste stap naar optimaal LV-WOZ Beheer

Tot slot. Het is duidelijk dat proactief LV-WOZ Beheer nodig is voor een effectief en gestroomlijnd waardebepalingsproces van vastgoed. Een nauwkeurige en actuele administratie vormt de kern van een probleemloos verlopend proces en draagt bij aan het tijdig identificeren en oplossen van eventuele problemen en fouten. Op deze manier voldoet uw proces aan de normen en verwachtingen van de Waarderingskamer en wordt een negatieve beoordeling voorkomen.

Wanneer u meer wilt weten over het verbeteren van het LV-WOZ Beheer en het proactief beheren van de datakwaliteit, nodigen we u graag uit voor een vrijblijvend gesprek. Als DeltaQuest staan we voor u klaar om u te ondersteunen bij het opzetten van efficiënt LV-WOZ Beheer, met behulp van bewezen methoden en expertise. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe we samen uw LV-WOZ processen kunnen optimaliseren en uw datakwaliteit kunnen verbeteren.

DeltaCompliance

Ondersteunt bij organiseren
en uitvoeren van scripts

DeltaWorks

Meer grip op uw
werkvoorraden

DeltaDocs

Efficiënter beheer van uw uitgaande documenten.