DeltaQuest IT Solutions

DeltaQuest is ontstaan vanuit de groeiende vraag naar verregaande ondersteuning op het gebied van lokale belastingen en complexe ict vraagstukken. De reden waarom is verder onderbouwd door de gedachte dat met samenwerking meer synergie bereikt kan worden en bredere toepassingen met meer draagvlak ingebed kunnen worden in de huidige processen. Door de samenwerking kan vooral ook meer continuiteit gewaarborgd worden voor de klanten door bredere – en onderling vervangbare – ondersteuning.

Lees meer...

De oprichters van DeltaQuest zijn allemaal jaren actief op het gebied van lokale belastingen in de breedste zin van het woord. In die jaren is veel ervaring opgedaan op het gebied van o.a. consultancy, technisch en functioneel applicatiebeheer, data-mining, data gestuurd werken, (digi) koppelingen , workflow management, rapportage en berichtenverkeer.

Alle partners hebben minimaal 15 jaar ervaring op (deel)gebieden in de belastingwereld en zijn allen werkzaam geweest voor meerdere gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden, zowel in loondienst als zelfstandig ondernemer. Indien u nieuwsgierig bent, dan kunt u de referenties verder op de website bekijken of onze cv’s bekijken via linkedin.

Buiten bovenstaande uitvoerende ervaring maakt DeltaQuest vanuit deze kennis ook maatwerkoplossingen middels eigen software welke aansluiten op de bestaande structuren en processen om deze te ontzorgen en/of te ondersteunen. Op onze producten pagina is te zien welke maatwerkoplossingen wellicht uw organisatie kunnen ondersteunen. Staat uw vraagstuk er niet bij, neem dan gerust contact op over onze mogelijkheden tot maatwerkoplossingen.

Producten

DeltaQuest heeft een aantal maatwerkoplossingen ontwikkelt met en voor diverse klanten. Deze maatwerkoplossingen zijn qua functionaliteit direct op de werkvloer toegespitst. Voor alle oplossingen geldt dat het in productie draait bij een of meerdere klanten en dat een live demo van de functionaliteit altijd mogelijk is. Neem hiervoor contact met ons op.
DeltaWOZ

Meer grip op uw LV-Woz

Lees meer...
DeltaDocs

Efficiënter beheer van uw uitgaande documenten

Lees meer...
DeltaInnen

Subject gestuurd innen

Lees meer...

Ondersteuning

DeltaQuest heeft 4 zeer ervaren belastingapplicatie specialisten in de gelederen. Met ruime ervaring op het gebied van technisch en functioneel applicatiebeheer kunnen wij uw organisatie zeker helpen om efficienter en vollediger belasting op te leggen binnen uw beheersgebied.

Software ontwikkeling

DeltaQuest IT Solutions B.V. biedt standaard en maatwerk software aan. De software wordt modulair aangeboden en wordt door registratie sleutels en autorisatie aan de gebruikers beschikbaar gesteld. Alle modules hebben dezelfde look en feel.

Strippenkaart

DeltaQuest IT Solutions B.V. biedt u de mogelijkheid om specifieke kennis te reserveren, middels een strippenkaart.
Deze vorm biedt u flexibiliteit en zekerheid op het moment dat u het nodig heeft.

Bekijk al onze referenties

Gemeenten

 • Gemeente Westland
 • Gemeente Hilversum
 • Gemeente Zoetermeer

Overige

 • Vacansoleil
 • Antea Group
 • Ormer ICT

Belastingsamenwerkingen

 • Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland
 • Regionale Belasting Groep
 • Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn
 • Belastingsamenwerking West-Brabant
 • Belastingsamenwerking Gemeenten & Hoogheemraadschap Utrecht
 • BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten & Waterschappen

Ons team

Ons team bestaat uit Dennis Tempelaar, Henk van Beek, Frank van Iersel en Mark Tigges.

Dennis Tempelaar

In 1996 ben ik als WOZ medewerker begonnen bij de gemeente Delft en later als WOZ beheerder. Na enige tijd ben ik verder gegaan als applicatiebeheerder wat beter aansloot bij mijn opleiding bedrijfs-informatiekunde. Ik ben bij alle facetten van functioneel en applicatiebeheer betrokken geweest . Van het maken van simpele overzichten tot het programmeren van complete maatwerk oplossingen. Tevens ben ik een aantal jaar voorzitter geweest van het landelijk applicatiebeheerders overleg GH2.0 (voorloper van key2Belastingen).
In 2013 ben ik met de afdeling belastingen meegegaan naar de Regionale Belastinggroep als senior applicatiebeheerder. Daar ben ik gelijk begonnen met de ondersteuning voor de aanbesteding van een belastingapplicatie voor de aangesloten gemeenten en waterschappen van de Regionale Belastinggroep. Door de opgedane ervaring in de loop der jaren kreeg ik als senior applicatiebeheerder meer complexe vraagstukken vanuit de organisatie.

In 2014 ben voor de Regionale Belastinggroep begonnen aan een verbeterde, efficiëntere manier van verzenden van documenten. Dit is de basis geworden van de huidige softwareapplicatie DeltaDocs. Dankzij deze ervaring ben ik tevens projectmedewerker geworden van de aanbesteding printservice bureau voor de Regionale Belastinggroep.

Bij de Belastingsamenwerking West-Brabant ben ik in 2015 als deeltijd ZZP-er begonnen als applicatiebeheerder . Hier ben ik begonnen aan de bouw van een eigen systeem voor subject gestuurd werken. Momenteel ben ik ook een systeem aan het bouwen voor dwanginvordering.
Er zijn meer opdrachten voor diverse andere gemeenten en samenwerkingsverbanden de revue gepasseerd en door de groeiende vraag naar mijn werkzaamheden ben ik per 1 januari 2019 als voltijd zelfstandig consultant/senior applicatiebeheerder begonnen.

Door deze jarenlange ervaring op het gebied van lokale belastingen zijn mijn vaardigheden zeer compleet te noemen.
Geen enkel vraagstuk is voor mij te gek. Ik ga graag een moeilijke kwestie als uitdaging aan en ik kan hier veel kennis van documenten, workflow management, rapportages, SQL, PL/SQL, en .net applicatie ontwikkeling voor inzetten.

Henk van Beek

Ik heb inmiddels meer dan 25 jaar ervaring in de ICT en automatisering. Ooit begonnen als ontwikkelaar/programmeur en later data- en informatieanalist en projectleider. Vaak ben ik de link tussen functioneel en technisch, ofwel de link tussen klant en de ontwikkelaar. Door mijn brede kennis op zowel functioneel alsook technisch vlak gecombineerd met mijn analytische vaardigheden en het vermogen om snel een overzicht van het systeem (of probleem, of architectuur) te kunnen ontwikkelen, ben ik in staat om op korte termijn al efficiënt en effectief te kunnen opereren.
De afgelopen 15 jaar heb ik brede ervaring opgedaan met o.a. belastingpakketten als consultant WOZ/Basisregistraties (o.a. bij Centric en Vicrea).
Mijn werk bestond uit het geven van uitleg d.m.v. werkplekbegeleidingen, het maken van functionele ontwerpen voor nieuwe functionaliteit en het analyseren van meldingen (Itil). Het contact met de klant (=gebruiker) was en is voor mij erg belangrijk. Het beantwoorden van vragen en oplossen van deze incidenten is dan ook altijd in overleg met de klant gebeurd. Bij het hiervan liep ik tegen een stuk kennisgebrek aan t.o.v. koppeling met de gegevensdistributie. Ik heb deze kennis bij Centric vervolgens opgedaan als consultant Key2DataDistributie. Ik kon daardoor mijn werk als Consultant WOZ voor de klant beter en completer uitvoeren. De verbreding van kennis was erg prettig. Ook het testen van de nieuwe ontwerpen en inmiddels gebouwde functionaliteit behoorde tot mijn taken als consultant.
Vervolgens ben ik bij de ‘andere kant van de tafel’ gaan werken. Bij een klant, een samenwerkingsverband op gebied van belastingen. Het contact en samenwerking met collega applicatiebeheerder en anderen medewerkers/collega’s heb ik altijd als prettig ervaren. Vooral omdat je dan een incident volledig kan oplossen en er geen losse eindjes meer zijn. Dit werkt voor gebruikers van de applicaties ook beter. De betrokkenheid met én van de eindgebruiker vind ik belangrijk.
Ik verzorg graag de ondersteuning van applicatiebeheer bij gemeenten en waterschappen. Door de ervaring die ik had opgedaan met software van Centric (Key2-lijn), Vicrea (Neuron-lijn) en Pink-Roccade (Civision/Gegevensmakelaar) kan ik veel van deze kennis combineren en gebruiken in mijn werkzaamheden.
Door mijn analytische vaardigheden en effectieve communicatie kan ik de vraag helder krijgen en ben ik in staat om tot zeer resultaatgerichte (en soms de nodige creatieve) oplossing te komen.
Deze ervaringen heb ik meegenomen naar mijn huidige functies als consultant en applicatiebeheerder bij verschillende opdrachtgevers. Hierdoor het ik meer dan 15 jaar ervaring met het adviseren over of begeleiden van samenwerkingsvraagstukken op het gebied van gemeentelijke belastingen en uitvoering Wet WOZ.

Frank van Iersel

Vanaf 1995 ben ik actief bij de lokale overheid en sinds 2006 ondersteun ik vooral belastingafdelingen van grotere gemeentes en belastingsamenwerkingen bij het gebruik van ICT producten en daaraan gelieerde software. Denk aan Key2datadistributie (en voorlopers), Key2belastingen (en voorlopers vanaf versie GH2.1), Key2berichtenmodule, Suite4basisgegevens, Key2VOA en BakerWare. Er is ruime ervaring op het gebied van Basisregistraties die van belang zijn voor het lokale belastingproces.

Ik pak projecten op die leiden tot meer efficiënte werkprocessen door deze te automatiseren. Daarbij is er altijd oog voor de mens die door advies, werkplekbegeleiding en training verder wordt geholpen.

Op dit moment werk ik voor samenwerkingsverbanden zoals BghU, Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR), het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT), Regionale Belasting Groep (RBG) en op afroepbasis bij de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB).

Een belastingsamenwerking heft en int lokale belastingen (waterschaps- en gemeentebelastingen) voor waterschappen en gemeenten. Voor deelnemende gemeenten geven ze ook uitvoering aan de Wet WOZ. Belastingsamenwerkingen hebben de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Het zijn daarmee zelfstandige overheidslichamen, met een eigen bestuur. Bestuursleden van de waterschappen en wethouders van de gemeenten vormen samen het algemeen en het dagelijks bestuur. Belastingsamenwerkingen zijn ICT gedreven en ik bied daarbij ondersteuning van het management en technisch en functioneel applicatie beheer.

Mark Tigges

Ik ben sinds 2001 werkzaam in de lokale belastingwereld. Ik ben begonnen als werkvoorbereider WOZ bij de gemeente Vlaardingen. Na twee jaar de WOZ afdeling te hebben ondersteund als werkvoorbereider bleek al snel dat de rol als applicatiebeheerder beter zou passen vanwege affiniteit met informatietechnologie. Ik heb in de tien jaar daarna bij de gemeente Vlaardingen als applicatiebeheerder het volledige spectrum van het belastingpakket onder de knie gekregen. Ik heb een leidende rol gehad bij het implementeren van de waarderingsmodule vanaf 2007. Voor deze software heb ik een aantal jaar deel genomen aan het tactisch overleg van Centric voor de module Key2Waarderen.

Bij de gemeente Vlaardingen ook als applicatiebeheerder opgetreden bij het implementeren van een nieuw parkeervergunningen systeem. Gelijktijdig ben ik een carrière als deeltijd zpp-er aangegaan en vanuit die hoedanigheid voor een breed scala aan klanten via ingenieursbureau Oranjewoud, het huidige Anteagroup, op project basis ondersteuning geboden voor heel uiteenlopende vraagstukken. Zowel gemeente, waterschappen als belastingsamenwerkingen behoren tot de klantenkring.
Sinds 2014, na het uitbesteden van de belastingtaken door de gemeente Vlaardingen, volledig zelfstandig ondernemer geworden. Het avontuurlijke karakter, het beheer over eigen agenda en de diversiteit in werkzaamheden trok mij zeer aan om op deze manier mijn kennis te vergroten.
In 2017 en 2018 lid geweest van een scrumteam om op die manier in korte sprints diverse problemen te tackelen. Mijn vaardigheden zijn zeer allround te noemen op het gebied van belastingsoftware met specialisatie in (bulk) data-mining en opwerken, workflow management systemen bouwen en beheren, alle facetten van de (LV) Woz. (PL) Sql, documenten bouw en verregaande (volledigheids) analyse van belastingdata.

Heeft u een vraag?
Stel deze via ons contactformulier.

Adres

 • Duinroosplantsoen 6 2015KE Haarlem

Gegevens

 • KvK: 72589892
 • IBAN: NL77 RABO 0333 1726 20
 • BTW: NL8591.65.115.B01

Contact

 • info@DeltaQuest.nl
 • www.DeltaQuest.nl