DeltaQuest IT Solutions

DeltaQuest is ontstaan vanuit de vraag naar verregaande ondersteuning op het gebied van lokale belastingen en complexe ict-vraagstukken. Daarnaast kan met samenwerking meer synergie bereikt worden waardoor vervolgens bredere toepassingen met meer draagvlak ingebed kunnen worden in de huidige processen. Door deze samenwerking kunnen wij meer continuïteit waarborgen voor onze klanten onder andere door de bredere en onderling vervangbare ondersteuning.

Lees meer...

Bij DeltaQuest heeft iedereen van ‘Ons team’ jarenlange ervaring in de belastingwereld. Dat is ervaring op het gebied van consultancy, technisch en functioneel applicatiebeheer, data mining, datagestuurd werken, (digi)koppelingen, workflow management, rapportage en berichtenverkeer. Zij hebben gewerkt voor meerdere gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden, zowel als zelfstandig ondernemer, als in loondienst. Voor meer informatie over de partners, kijk bij ‘Ons team’ .

Naast de genoemde uitvoerende ervaring maakt DeltaQuest vanuit deze kennis ook maatwerkoplossingen met eigen software. Deze maatwerkoplossingen sluiten aan op de bestaande structuren en processen om deze te ontzorgen en/of te ondersteunen. Op onze productenpagina is te zien welke maatwerkoplossingen uw organisatie wellicht kunnen ondersteunen. Staat uw vraagstuk er niet bij, neem dan gerust contact met ons op over de mogelijkheden tot maatwerkoplossingen.

Producten

DeltaQuest heeft een aantal maatwerkoplossingen ontwikkeld op het gebied van de LV WOZ, documentenbeheer en scriptbeheer. Deze maatwerkoplossingen zijn samen met de klant ontwikkeld en zijn direct op de werkvloer toegespitst. Alle producten zijn door één of meerdere klanten in gebruik. Mocht u een live-demo van de functionaliteit willen zien, dan is dat uiteraard mogelijk. Neem hiervoor contact met ons op.

DeltaWOZ

Meer grip op uw LV-WOZ

Lees meer...
DeltaDocs

Efficiënter beheer van uw uitgaande documenten

Lees meer...
DeltaCompliance

Ondersteunt bij organiseren en uitvoeren van scripts

Lees meer...

Ondersteuning

Ons team bij DeltaQuest bestaat uit vier zeer ervaren belastingapplicatie-specialisten die ingezet kunnen worden om uw organisatie te ondersteunen. Met onze ruime ervaring op het gebied van technisch en functioneel applicatiebeheer kunnen wij uw organisatie helpen om efficiënter en vollediger belasting op te leggen binnen uw beheersgebied.

Software ontwikkeling

DeltaQuest IT Solutions B.V. biedt zowel standaard- als maatwerksoftware. Wij leveren deze software modulair en deze wordt via registratiesleutels en autorisatie aan de gebruikers beschikbaar gesteld. Alle modules hebben dezelfde look en feel.

Strippenkaart

DeltaQuest IT Solutions B.V. geeft u de mogelijkheid om specifieke kennis bij ons te reserveren via een strippenkaart. Deze vorm biedt u flexibiliteit en zekerheid op het moment dat u het nodig heeft.

Bekijk al onze referenties

Gemeenten

 • Gemeente Westland
 • Gemeente Hilversum
 • Gemeente Zoetermeer
 • Gemeente Súdwest-Fryslân
 • Gemeente Den Haag

Overige

 • Vacansoleil
 • Antea Group
 • Ormer ICT
 • Syntrophos
 • Yacht
 • Maandag

Belastingsamenwerkingen

 • Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland
 • Regionale Belasting Groep
 • Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn
 • Belastingsamenwerking West-Brabant
 • Belastingsamenwerking Gemeenten & Hoogheemraadschap Utrecht
 • BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten & Waterschappen
 • Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling

Ons team

Ons team bestaat uit Dennis Tempelaar, Henk van Beek, Frank van Iersel en Mark Tigges.

Dennis Tempelaar

In 1996 ben ik als WOZ medewerker begonnen bij de gemeente Delft en later als WOZ beheerder. Na enige tijd ben ik verder gegaan als applicatiebeheerder wat beter aansloot bij mijn opleiding bedrijfs-informatiekunde. Ik ben bij alle facetten van functioneel en applicatiebeheer betrokken geweest . Van het maken van simpele overzichten tot het programmeren van complete maatwerk oplossingen. Tevens ben ik een aantal jaar voorzitter geweest van het landelijk applicatiebeheerders overleg GH2.0 (voorloper van key2Belastingen).
In 2013 ben ik met de afdeling belastingen meegegaan naar de Regionale Belastinggroep als senior applicatiebeheerder. Daar ben ik gelijk begonnen met de ondersteuning voor de aanbesteding van een belastingapplicatie voor de aangesloten gemeenten en waterschappen van de Regionale Belastinggroep. Door de opgedane ervaring in de loop der jaren kreeg ik als senior applicatiebeheerder meer complexe vraagstukken vanuit de organisatie.

In 2014 ben voor de Regionale Belastinggroep begonnen aan een verbeterde, efficiëntere manier van verzenden van documenten. Dit is de basis geworden van de huidige softwareapplicatie DeltaDocs. Dankzij deze ervaring ben ik tevens projectmedewerker geworden van de aanbesteding printservice bureau voor de Regionale Belastinggroep.

Bij de Belastingsamenwerking West-Brabant ben ik in 2015 als deeltijd ZZP-er begonnen als applicatiebeheerder . Hier ben ik begonnen aan de bouw van een eigen systeem voor subject gestuurd werken. Momenteel ben ik ook een systeem aan het bouwen voor dwanginvordering.
Er zijn meer opdrachten voor diverse andere gemeenten en samenwerkingsverbanden de revue gepasseerd en door de groeiende vraag naar mijn werkzaamheden ben ik per 1 januari 2019 als voltijd zelfstandig consultant/senior applicatiebeheerder begonnen.

Door deze jarenlange ervaring op het gebied van lokale belastingen zijn mijn vaardigheden zeer compleet te noemen.
Geen enkel vraagstuk is voor mij te gek. Ik ga graag een moeilijke kwestie als uitdaging aan en ik kan hier veel kennis van documenten, workflow management, rapportages, SQL, PL/SQL, en .net applicatie ontwikkeling voor inzetten.

Henk van Beek

Ik heb inmiddels meer dan 25 jaar ervaring in de ICT en automatisering. Ooit begonnen als ontwikkelaar/programmeur en later data- en informatieanalist en projectleider. Vaak ben ik de link tussen functioneel en technisch, ofwel de link tussen klant en de ontwikkelaar. Door mijn brede kennis op zowel functioneel alsook technisch vlak gecombineerd met mijn analytische vaardigheden en het vermogen om snel een overzicht van het systeem (of probleem, of architectuur) te kunnen ontwikkelen, ben ik in staat om op korte termijn al efficiënt en effectief te kunnen opereren.
De afgelopen 15 jaar heb ik brede ervaring opgedaan met o.a. belastingpakketten als consultant WOZ/Basisregistraties (o.a. bij Centric en Vicrea).
Mijn werk bestond uit het geven van uitleg d.m.v. werkplekbegeleidingen, het maken van functionele ontwerpen voor nieuwe functionaliteit en het analyseren van meldingen (Itil). Het contact met de klant (=gebruiker) was en is voor mij erg belangrijk. Het beantwoorden van vragen en oplossen van deze incidenten is dan ook altijd in overleg met de klant gebeurd. Bij het hiervan liep ik tegen een stuk kennisgebrek aan t.o.v. koppeling met de gegevensdistributie. Ik heb deze kennis bij Centric vervolgens opgedaan als consultant Key2DataDistributie. Ik kon daardoor mijn werk als Consultant WOZ voor de klant beter en completer uitvoeren. De verbreding van kennis was erg prettig. Ook het testen van de nieuwe ontwerpen en inmiddels gebouwde functionaliteit behoorde tot mijn taken als consultant.
Vervolgens ben ik bij de ‘andere kant van de tafel’ gaan werken. Bij een klant, een samenwerkingsverband op gebied van belastingen. Het contact en samenwerking met collega applicatiebeheerder en anderen medewerkers/collega’s heb ik altijd als prettig ervaren. Vooral omdat je dan een incident volledig kan oplossen en er geen losse eindjes meer zijn. Dit werkt voor gebruikers van de applicaties ook beter. De betrokkenheid met én van de eindgebruiker vind ik belangrijk.
Ik verzorg graag de ondersteuning van applicatiebeheer bij gemeenten en waterschappen. Door de ervaring die ik had opgedaan met software van Centric (Key2-lijn), Vicrea (Neuron-lijn) en Pink-Roccade (Civision/Gegevensmakelaar) kan ik veel van deze kennis combineren en gebruiken in mijn werkzaamheden.
Door mijn analytische vaardigheden en effectieve communicatie kan ik de vraag helder krijgen en ben ik in staat om tot zeer resultaatgerichte (en soms de nodige creatieve) oplossing te komen.
Deze ervaringen heb ik meegenomen naar mijn huidige functies als consultant en applicatiebeheerder bij verschillende opdrachtgevers. Hierdoor het ik meer dan 15 jaar ervaring met het adviseren over of begeleiden van samenwerkingsvraagstukken op het gebied van gemeentelijke belastingen en uitvoering Wet WOZ.

Frank van Iersel

Vanaf 1995 ben ik actief bij de lokale overheid en sinds 2006 ondersteun ik vooral belastingafdelingen van grotere gemeentes en belastingsamenwerkingen bij het gebruik van ICT producten en daaraan gelieerde software. Denk aan Key2datadistributie (en voorlopers), Key2belastingen (en voorlopers vanaf versie GH2.1), Key2berichtenmodule, Suite4basisgegevens, Key2VOA en BakerWare. Er is ruime ervaring op het gebied van Basisregistraties die van belang zijn voor het lokale belastingproces.

Ik pak projecten op die leiden tot meer efficiënte werkprocessen door deze te automatiseren. Daarbij is er altijd oog voor de mens die door advies, werkplekbegeleiding en training verder wordt geholpen.

Op dit moment werk ik voor samenwerkingsverbanden zoals BghU, Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR), het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT), Regionale Belasting Groep (RBG) en op afroepbasis bij de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB).

Een belastingsamenwerking heft en int lokale belastingen (waterschaps- en gemeentebelastingen) voor waterschappen en gemeenten. Voor deelnemende gemeenten geven ze ook uitvoering aan de Wet WOZ. Belastingsamenwerkingen hebben de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Het zijn daarmee zelfstandige overheidslichamen, met een eigen bestuur. Bestuursleden van de waterschappen en wethouders van de gemeenten vormen samen het algemeen en het dagelijks bestuur. Belastingsamenwerkingen zijn ICT gedreven en ik bied daarbij ondersteuning van het management en technisch en functioneel applicatie beheer.

Mark Tigges

Ik ben sinds 2001 werkzaam in de lokale belastingwereld. Ik ben begonnen als werkvoorbereider WOZ bij de gemeente Vlaardingen. Na twee jaar de WOZ afdeling te hebben ondersteund als werkvoorbereider bleek al snel dat de rol als applicatiebeheerder beter zou passen vanwege affiniteit met informatietechnologie. Ik heb in de tien jaar daarna bij de gemeente Vlaardingen als applicatiebeheerder het volledige spectrum van het belastingpakket onder de knie gekregen. Ik heb een leidende rol gehad bij het implementeren van de waarderingsmodule vanaf 2007. Voor deze software heb ik een aantal jaar deel genomen aan het tactisch overleg van Centric voor de module Key2Waarderen.

Bij de gemeente Vlaardingen ook als applicatiebeheerder opgetreden bij het implementeren van een nieuw parkeervergunningen systeem. Gelijktijdig ben ik een carrière als deeltijd zpp-er aangegaan en vanuit die hoedanigheid voor een breed scala aan klanten via ingenieursbureau Oranjewoud, het huidige Anteagroup, op project basis ondersteuning geboden voor heel uiteenlopende vraagstukken. Zowel gemeente, waterschappen als belastingsamenwerkingen behoren tot de klantenkring.
Sinds 2014, na het uitbesteden van de belastingtaken door de gemeente Vlaardingen, volledig zelfstandig ondernemer geworden. Het avontuurlijke karakter, het beheer over eigen agenda en de diversiteit in werkzaamheden trok mij zeer aan om op deze manier mijn kennis te vergroten.
In 2017 en 2018 lid geweest van een scrumteam om op die manier in korte sprints diverse problemen te tackelen. Mijn vaardigheden zijn zeer allround te noemen op het gebied van belastingsoftware met specialisatie in (bulk) data-mining en opwerken, workflow management systemen bouwen en beheren, alle facetten van de (LV) Woz. (PL) Sql, documenten bouw en verregaande (volledigheids) analyse van belastingdata.

Heeft u een vraag?
Stel deze via ons contactformulier.

Adres

 • Duinroosplantsoen 6 2015KE Haarlem

Gegevens

 • KvK: 72589892
 • IBAN: NL77 RABO 0333 1726 20
 • BTW: NL8591.65.115.B01

Contact

 • info@DeltaQuest.nl
 • www.DeltaQuest.nl